Göm meny


PROJEKTERING

De lokala leverantörerna och tillverkarna inom Amiantit Europe säkerställer tekniskt stöd till konstruktörer och ingenjörer för projektstudie och val av de mest lämpliga materialen för olika korrosions-, temperatur- och tryckförhållanden. Detta inkluderar främst stöd när det gäller detaljerad projektering för:

  • Konfiguration av installationen
  • Analys av installationsförhållanden
  • Hydrauliska beräkningar
  • Beräkning av stöd och förankringar
  • Beräkning av betongstödblock
  • Anslutningar till andra material
  • Belastnings- och finita elementanalys av underjordiska installationer och installationer ovan jord görs med hjälp av Caesars/Pro Engineering-mjukvara.
  • Ritningar på anläggningar, isometriska vyer och produktionsritningar i AutoCAD och Solid Edge